Strona startowa Aktualności Kongres Założycielski IMAF Polska

Kongres Założycielski IMAF Polska

W ramach Gali Sportów Walki Słupsk 2010 odbył się dnia 01.10.2010r. Kongres Założycielski Międzynarodowej Federacji Sztuk Walki – IMAF Polska.
Członkami założycielami organizacji zostali: Inowrocławski Klub Sportowy Karate, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ”Gakko” – Karate Łabiszyn, Polska Akademia Ju-Jitsu z Zielonej Góry oraz nasz klub - Samuraj Konin.
Delegaci uchwalili Statut, z którego wynika między innymi, że nadrzędnym celem IMAF Polska jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w szczególności przez rozwijanie i propagowanie sztuk i sportów walki, a także podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w kierunku promocji i wzmacniania przyjaznych relacji między wszystkimi adeptami sztuk walki w naszym kraju oraz we wszystkich krajach członkowskich IMAF Europa. IMAF Polska jest organizacją otwartą na współpracę trenujących różne style walki, a jednym z pierwszych zadań jest poszerzenie organizacji i przyjęcie w jej szeregi podmiotów chętnych do współpracy w ramach tych struktur.

Nowo wybrane władze organizacji:

Zarząd
Prezydent IMAF Polska – Piotr Witkowski (Inowrocław)
Wiceprezydent – Michał Godnicz (Słupsk)
Wiceprezydent - Eugeniusz Rzymyszkiewicz (Łabiszyn)
Skarbnik – Maciej Sikora (Zielona Góra)
Sekretarz – Michał Żuchelkowski (Inowrocław).

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Krzysztof Bukowski (Inowrocław)
Zastępca Przewodniczącego – Piotr Śmigielski (Łabiszyn)
Członek – Adam Borkowski (Konin).


Więcej informacji: www.imaf.pl