Strona startowa Aktualności III Kongres IMAF Polska

III Kongres IMAF Polska


W najbliższą sobotę 2.03.2013r. odbędzie się III Kongres IMAF Polska, który w tym roku będzie miał miejsce w atrakcyjnie turystycznie lokalizacji - Forcie IV Toruń www.fort.torun.pl
Program:
1. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Federacji.
2. Sprawozdanie finansowe za rok 2012.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
4. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdań oraz udzieleniem absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
5. Uchwalenie budżetu Federacji na rok 2013.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat egzaminacyjnych.
7. Określenie dalszych kierunków i priorytetów działania Federacji.
8. Wolne wnioski.
Ponadto:
- prezentacja Sport Kenjutsu
- zwiedzanie fortu z przewodnikiem
- ognisko.

Delegaci z ramienia UKS SAMURAJ KONIN: Adam Borkowski (Prezes Zarządu Klubu i członek Komisji Rewizyjnej IMAF Polska) oraz Przemysław Kaczmarek (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Klubu)

Więcej informacji: www.imaf.pl